MAŁŻEŃSKI NAJEM– KTO PŁACI PODATEK? MĄŻ CZY ŻONA?

Od kiedy weszły w życie mikrorachunki podatkowe, wśród podatników pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi. Takim przykładem jest sytuacja, kiedy małżeństwo razem wynajmuje nieruchomość. Według nowych przepisów każdy musi wpłacać podatek dochodowy na swój indywidualny rachunek bankowy. Kto w takiej sytuacji powinien go zapłacić – mąż czy żona, skoro wynajmują razem?

Pod uwagę weźmiemy sposób opodatkowania najpopularniejszą metodą – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak obliczyć wysokość podatku? Jeżeli osoba fizyczna nie osiągnie w roku podatkowym przychodu z najmu więcej niż 100 tys. zł, będzie ją obowiązywała stawka 8,5% liczona od przychodów. W sytuacji przekroczenia tej kwoty stawka podatku wyniesie 12,5% od nadwyżki przychodów 100 tys. zł. Wpłaty podatku należy dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Jak odprowadzać podatek na indywidualny rachunek, jeżeli obowiązek podatkowy dotyczy dwóch osób? Załóżmy, że wynajmowane mieszkanie należy do majątku prywatnego małżeństwa i jest objęte wspólnością majątkową. Małżonkowie muszą ustalić, czy zysk z najmu będą rozdzielać po równo, czy proporcjonalne. Jeżeli sami tego nie określą, zrobi to za nich fiskus, który w konsekwencji przyjmie, że zysk dzielony jest po równo. 

Każdy z małżonków może opodatkować przychody z najmu osobno – proporcjonalnie lub po równo, według wcześniejszego założenia. Żeby podatek mogła odprowadzać tylko jedna osoba, należy złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Skarbowym i wskazać kto będzie odprowadzał podatek od całości przychodu na swój indywidualny mikrorachunek. Oświadczenie składa się do 20. dnia miesiąca, który nastąpił po miesiącu otrzymania pierwszego przychodu z najmu nieruchomości. Jeżeli pierwszy przychód nastąpił w grudniu, oświadczenie można złożyć do końca roku podatkowego. 

Co w sytuacji gdy małżonkowie mają wspólność majątkową i nie oświadczyli w urzędzie skarbowym, że zobowiązanie podatkowe będzie regulowane przez jednego z nich? Wtedy każdy z małżonków jest podatnikiem podatku dochodowego i zarówno mąż, jak i żona odrębnie wpłacają ryczałt od przychodów osiąganych z najmu prywatnego, na swój indywidualny mikrorachunek. 

Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2020 roku zmiany w zakresie mikrorachunku, miały uprościć regulowanie należności podatkowych. Czy tak się stało? Opisana sytuacja jednoznacznie pokazuje, że chyba nie do końca jest tak przejrzyście - jak się spodziewano. 

autor: Marta Kubacka