notatnik
Ostrowina
Działka na sprzedaż
  • Zdjęcia
  • Mapa

Działka, Ostrowina

Symbol
NET-GS-1375
Rodzaj nieruchomości
DZIAŁKA
Rodzaj transakcji
SPRZEDAŻ
Status
AKTUALNA
Cena cena w innych walutach
60 000, 00 PLN
Województwo
dolnośląskie
Powiat
oleśnicki
Miejscowość
Ostrowina
Powierzchnia całkowita
2 000, 00 m2
opis oferty

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie, Jedn. ew. Oleśnica- obszar wiejski, Nr jedn. rejestrowej: G.4, KW WR1E/00102823/4Nr działki


Pow.

działki

(ha)


Cena wywoławcza

netto (zł)
Wadium

(zł)
Minimalne

postąpienie (zł)


Termin wpłaty wadium


Termin przetargu


Uwagi
50/1 AM-2


0,2000


60 000


6 000


600


23.11.2022r.


29.11.202r.
o godz. 10:00


-
50/2 AM-2


0,2000


60 000


6 000


600


23.11.2022r.


29.11.2022r.
o godz. 10:20


sprzedaż każdej z działek następuje wraz

z udziałem w 1/9 części

w dz. nr 50/3
50/6 AM-2


0,2001


50 025


5 010


510


23.11.2022r.


29.11.2022r.

o godz. 10:40
50/7 AM-2


0,2194


54 850


5 500


550


23.11.2022r.


29.11.2022r.

o godz. 11:00
50/8 AM-2


0,2000


50 000


5 000


500


23.11.2022r.


29.11.2022r.

o godz. 11:20
50/9 AM-2


0,2194


54 850


5 500


550


23.11.2022r.


29.11.2022r.

o godz. 11:40Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działki prostokątne w terenie płaskim, porośnięte pojedynczymi samosiejkami sosny, położone w odległości około 14 km od Oleśnicy. Działki nr 50/1 oraz nr 50/2 AM-2, mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W sąsiedztwie znajduje się kompleks leśny, użytki rolne, istniejąca i planowana zabudowana jednorodzinna. Prąd, woda w drodze.

Przez teren działek nr 50/1 oraz nr 50/2 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.

W sąsiedztwie nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 50/3 AM-2 o powierzchni 0,1426 ha (w tym: RV 0,0449ha, RVI 0,0636ha, ŁV 0,0341ha) to nieurządzona droga wewnętrzna, która stanowi współwłasność: w udziale 8/9 części Powiatu Oleśnickiego, uregulowana w księdze wieczystej Nr WR1E/00085297/1, jedn. Rejestrowa nr 316.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/167/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09.11.2016r. przedmiotowe działki położone są na terenie, oznaczonym symbolem MNU/6:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług,

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe,

b) budynki gospodarcze i garaże,

c) urządzenia towarzyszące,

d) drogi wewnętrzne o szer. min. 6 m,

e) zieleń urządzona.

Działka nr 50/3 posiada następujące przeznaczenie w MPZP: KDW/14 - drogi wewnętrze .

Ponadto ww. działki znajdują się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych równoznacznym z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

Przetarg odbędzie się dnia 29.11.2022r. w kolejności ustalonej w tabeli powyżej w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, pokój 211 (sala sesyjna), I piętro.W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium na ww. działki w pieniądzu, nie później niż do dnia 23.11.2022r. na konto Nr: 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Celem prawidłowej identyfikacji uczestników przetargu w tytule wadium należy wskazać właściwy numer działki.

Ogłoszenie pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na stronie internetowej oraz stronie BIP Starostwa.

Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 66 , [email protected] , [email protected]Starosta Oleśnicki - Sławomir Kapica


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Skontaktuj się

Izabela Kulesza
(Infopublikator)

tel.: 730 65 47 57